ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν το ήθος της εταιρίας μας,οι πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση.

Πλυντήρια Πιάτων


Ηλεκτρολόγος Τεχνίτης  σε Βλάβες Επισκευές service Πλυντηρίων Πιάτων,Ποτηριών
Παντός Τύπου.
Τηλέφ.2310 69 54 50 / 6932 69 54 50.  
 


ΔΕ ΠΛΕΝΕΙ ΚΑΛΑ,ΑΠΟΡΙΠΑΝΤΙΚΟ, ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ,
Πλυντήριο πάγκου

ΔΕ ΖΕΣΤΕΝΕΙ
Επισκευή πλυντηρίου πιάτων