ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Η εμπιστοσύνη και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν το ήθος της εταιρίας μας,οι πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση.

Ηλεκτρολόγος

Ηλεκτρολογικές εργασίες από αδειούχο τεχνικό.

 Τηλέφωνα : 2310 69 54 50 / 6932 69 54 50

Ηλεκτρικοί πίνακες,  Αυτόματος αντιηλεκτροπληξίας,  Φωτιστικά,  
Θερμοσίφωνες,  Διακόπτες, Πρίζες,  Απορροφητήρες,  Θυροτηλέφωνα, Θερμοσυσσωρευτές, Κεραίες τηλεόρασης,  Ηλιακοί θερμοσίφωνες,
                                                                                      
ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Ηλεκτρικός πίνακας


Φωτιστικό.Τοποθέτηση, Επισκευή
     Φωτιστκά
Αυτόματος Αντιηλεκτροπληξίας.
Αυτόματος προστασίας
'Ελεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης
Έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

ΜΠΟΙΛΕΡ. Τοποθέτηση θερμοσιφώνου. Τεχνικός έλεγχος θερμοσιφώνου. Βλάβη θερμοσιφώνου, Επισκευή θερμοσιφώνου.       Αλλαγή αντίστασης θερμοσιφώνου. Αλλαγή θερμοστάτη θερμοσιφώνου.       Συντήρηση θερμοσιφώνου. Καθαρισμός αλάτων θερμοσιφώνου. Αλαγή μαγνήσιου θερμοσιφώνου για συγκράτηση αλάτων, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γραμμή θερμoσιφώνου.( εγκατάσταση ).
 Θερμοσίφωνας (Μπόιλερ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΩΣΙΦΩΝΑ
  Ηλιακός θερμοσίφωνας
                      
          

   


 • Τεχνικός έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα.
Τεχνικός έλεγχος διαρροής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Βλάβη ηλεκτρικού πίνακα.   Αποκατάσταση βλάβης πίνακα..
Αντικατάσταση ηλεκτρικoύ πίνακα.
Τοποθέτηση αυτομάτου προστασίας. ( Αντιηλεκτροπληξιακό )
Αλλαγή ασφάλειας.
Υπερφόρτωση γραμμής.
Καμένα καλώδια. ( Μυρίζει ο πίνακας ).
 • Βλάβη φωτιστικού.  Επισκευή φωτιστικού.
Τοποθέτηση φωτιστικού.       
 • Βλάβη πρίζας.   Αντικατάσταση  πρίζας.
 • Βλάβη διακόπτη.   Αντικατάσταση διακόπτη φωτισμού.  
 • Βλάβη απορροφητήρα.   Επισκευή απορροφητήρα.
Τοποθέτηση, Αντικατάσταση απορροφητήρα.
Τεχνικός έλεγχος απορροφητήρα.
 • Βλάβη θερμοσίφωνα. Επισκευή θερμοσίφωνα. Τεχνικός  έλεγχος θερμοσιφώνου.
Δεν ζεσταίνει το νερό. Αλλαγή αντίστασης θερμοσιφώνου.
Αλλαγή θερμοστάτη θερμοσιφώνα.
Ασφάλεια θερμοσίφωνα
Χάνει νερά ο θερμοσίφωνας. ( Τρυπησε το μπόιλερ. )
Χάνει νερά ο θερμοσίφωνας από τις συνδέσεις.
Χαμηλή πίεση ζεστού νερού του θερμοσίφωνα.
Τοποθέτηση θερμοσίφωνα.    Συντήρηση θερμοσίφωνα.
 Καθαρισμός αλάτων θερμοσίφωνα.
Αλλαγή μαγνήσιο  θερμοσίφωνου για συγκράτηση αλάτων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Γραμμή θερμoσίφωνα. ( εγκατάσταση ).
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας.  Τεχνικός έλεγχος αντιψυκτικού.
Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνου για πλήρη απόδοση.
Διαρροή νερού από τον ηλιακό θερμοσίφωνα.                     
 • Επισκευή βλάβης θερμοσυσσωρευτή. 
Τεχνικός έλεγχος θερμοσυσσωρευτή. ( Σωστής φόρτισης θερμοσυσσωρευτή )
Αλλαγή αντίστασης θερμοσυσσωρευτή. Αλλαγή θερμοστάτη θερμοσυσσωρευτού.
 • Εγκατάσταση πλυντηρίου. 
 • Εγκατάσταση κλιματιστικού.   
 • Γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας.
 • Τεχνικός έλεγχος κεραίας TV.    Εγκατάσταση κεραίας. Βλάβη, επισκευή κεραίας.      
 • Αυτόματες πόρτες εισόδου. Βλάβη, επισκευή πόρτας 
 • Θυροτηλέφωνα. Βλάβη, επισκευή θυροτηλεφώνου.    Αλλαγή θυροτηλεφώνου. 
 • Τηλεφωνικές γραμμές σταθερής τηλεφωνίας, Ίντερνετ. Βλάβη γραμμής τηλεφώνου.  Έλεγχος γραμμής τηλεφώνου, αποκατάσταση βλάβης.  
 •  Τεχνικός έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών για διαρροή ρεύματος.
 •   Βραχυκύκλωμα στον πίνακα. πέφτει η ασφάλεια,